Lyssna på ett riktigt samtal

När jag lyssnade på samtalet mellan Anne Louise Eriksson och Dan Wolgers, mellan en teolog och en konstnär, slog det mig vad sällan man hör riktiga, oförutsägbara samtal. Hade en journalist intervjuat Dan Wolgers hade han aldrig tvingats ut i ett samtal, att pröva och uttrycka sina teser och synpunkter. Tvingats på ett positivt sätt av Anne Loiuise Eriksson som ville tala om kreativitet med Dan Wolgers i programmet Stafetten i P1. Samtalen blev två och det andra går i repris den 16 juli kl 10.03 och 19 juli kl 00.35.

Kommentarer