Funderingar kring konstnärsparen på Nationalmuseum

I veckan har jag firat i Stockholm i tre dagar. Födelsedag och disputation och disputationsfest. Kan rekommendera Wasa Park Hotell för lägets skull vid St Eriksplan. Jag hann med Nationalmuseum också och trängdes framför konstnärsparen. Det var intressant att lära känna dem och se konsten. Efteråt har jag funderat på bilden av paret i Sundborn, Karin och Carl, som utställningen ger. Carl Larsson var nog patriark och motståndare till alltför frigjorda kvinnor, vilka var inte det kring sekelskiftet 1900 (och hur är det idag 100 år senare)? Men att bara se Karin som en avbildad skugga och som modern och makan?

Varje gång jag har varit i Sundborn känns Karins närvaro så starkt. Jag tror att det var hon som skapade konstverket, hemmet i Sundborn. Det var hon som färgsatte och omsatte sina idéer i praktisk verklighet och skapade ett allkonstverk. Kan man mäta det med bildkonst? Sedan avbildade Carl Larsson hemmet i berömda bilder. Men verkligheten överträffar bilderna.Sigrid Hjertén ska jag se mer av och läsa mer om. Hennes konst gjorde starkast intryck.

Kommentarer