torsdag, maj 18, 2006

God smak - ett begrepp som skaver

Just nu bearbetar jag begreppet smak. Läste nyligen om Zandra Ahls och Emma Olssons bok Den svenska smaken; lyssnade på Filosofiska rummet med bl a Dennis Dahlqvist och ett program i P3 om god smak.

Är smak vad vi anser och upplever om föremålen omkring oss, vad som vägleder oss när vi handlar och inreder våra hem? Vad, vem eller vilka har påverkat oss? Hur mycket spelar mitt ursprung roll, eller min kunskap? Vem bestämmer om jag har god smak eller inte? Bryr jag mig om det?

Debattörerna slår fast att god smak används som klassavgränsare, att medelklassen pådyvlar den stora massan sin goda smak (Dennis D i Filosofiska rummet). Zandra Ahl och Emma Olsson skriver mycket om makt och att det anses fult med virkade dukar och annat pynt i hemmet. Samtidigt som de ondgör sig skriver de ändå på något sätt under på att det är rätt, "arbetarklassen" har dålig smak, för de kan inte tyda de kultruella koderna. Men finns det inte helt andra koder också?

De som bestämmer, Föreningen Svensk Form, museerna och medierna, propagerar för den rena, blonda, strama stilen, sägs det. Men vad händer om museerna och de glansiga tidningarna börjar propagera för konceptdesign, murriga mönster och mycket dekoration? Handlar det inte om något annat? Och har inte stilbildarna och smakdomarna blivit helt andra kategorier än tidigare?

Visst är det intressant att undersöka och reflektera över vad det är som påverkar oss. Som alltid är det nödvändigt och nyttigt att börja med sig själv. Vad uttrycker jag med mina kläder och med mitt hem, min bil etc? Vi kan väl jämföra.