Hur är det egentligen på sjukhusen?

Satt i väntrummet på ortopeden och väntade på min tur. Gipset är av nu, men jag ville ha lite råd och dåd om hur jag får stödja och träna osv. På anslagstavlan hade man antecknat alla som arbetade på avdelningen. Det var ju trevligt att se. Det var inte jag själv som reagerade utan min man, som var med. Titta, sa han, alla sjuksköterskor och assistenter osv står med förnamnen, men läkarna står med efternamnen. Då såg jag plötsligt hur snett det såg ut. Avdelningschefen hette Inger. Om avdelningschefen hade varit en man, hade det nog stått Johansson el dyl eller vad tror du?

Kommentarer