Flaggan i topp för Olle!

Igår kom Olle till världen som nummer sju av våra barnbarn. Det är underbart att allt gick bra. Det blir lagom att åka in och ta en titt på söndag. Dagens vers till föräldrarna blir en dikt av av Khalil Gibran:

Dina barn tillhör dig inte
de är söner och döttrar av själva livets längtan
De kommer genom dig, men inte från dig
och fastän de är hos dig tillhör de dig inte.

Du kan ge dem din kärlek, men inte
dina tankar, ty de har egna tankar.

Du kan hysa deras kroppar, men inte
deras själar, ty deras själar befinner sig i
morgondagens land, som du inte
kan besöka, inte ens i dina drömmar.

Du kan sträva efter att likna dem
men försök inte att göra dem lika dig själv

Ty livet går inte tillbaks
och dröjer inte vid igår.

Ni är de bågar från vilka era barn
skickas ut som levande pilar.
Bågskytten ser målet på det oändligas stig
och han böjer dig med sin makt
för att hans pilar skall gå snabbt och långt.

Låt dig i glädje böjas
i bågskyttens hand.
För liksom han älskar pilen,
som flyger, älskar han också bågen,
som är stadig.
Kommentarer