Livet, tiden och folkhemmet

När Hans Rosling hos Skavlan svarade på frågan om det var bättre förr, gick det upp för mig varför jag varit så frustrerad när jag lyssnade på Kulturradions program om folkhemmet. Jag tyckte det var komiskt när de ömsom pratade om ett samhällsbygge och ömsom om barndomen med doft av kåldolmar och volleauvanger. Folkhemmet blev lika med den egna barndomen på femtiotalet eller sjuttiotalet allt efter ålder.

De blandade enligt Rosling helt enkelt ihop Tidens gång och Livets gång. Det är svårt att se tidens gång utan att blanda ihop det med den egna erfarenheten och det egna livet, att man när man blir äldre förgyller den egna barndomen och ungdomen osv. Tack igen Hans Rosling!

Läs även andra bloggares åsikter om  


Kommentarer

Skicka en kommentar