Från lera till gräs

Jag förundras över vilken växtkraft det finns i naturen. Jag trodde inte att månlandskapet i Prässebo
skulle förvandlas till grönaste gärde redan i år.

Kommentarer