Mer om journalisternas partisympatier

Jag skrev att det varit tyst om detta, men DN tar upp det och Studio ett tog också upp det häromdan. Erik Helmerson på DN:s ledarsida skrev "Med kårandan i halsen" och efterlyste mer diskussion och självrannsakan bland journalisterna själva. Han hänvisade också till en artikel av Hans Bergström om att val av ämnen, vinklar, problemformuleringar och intervjupersoner påverkas av journalisternas egna åsikter. Vem figurerar i rubriken, vem får sista ordet i en argumentation? Osv.

Just att man förnekar förhållandet gör att man blir hemmablind och detta förenat med en stor portion självgodhet, gör många artiklar, radioprogram, teveprogram etc faktisk riktigt dåliga. Det är också därför jag reagerar på "reklamen" i SVT om den "oberoende" public service. Diskutera i stället vad man är beroende av. Det finns ingen eller inget som är "oberoende"!


Kommentarer