Ordens betydelse - vårdplats

När jag ser rubriker i tidningarna om vårdplatser hit och dit och att vårdplatserna blir allt färre osv, har jag frågat mig vad en vårdplats egentligen är. Är det en säng eller är det apparater eller ett visst antal personal eller vad. Nu har jag upptäckt en fantastisk källa som ger mig svar men också rysningar när det gäller språket inom vården, nämligen Socialstyrelsens TERMBANK.

En ”vårdplats” definieras här som en

"ligg- eller sittplats på vårdenhet som kan användas för vård och behandling"

och så finns det "disponibel vårdplats" också  som betyder

”vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö” och då måste jag slå upp ”sluten vård”  – jo ”hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård”.

Om inte detta skulle räcka så finns det ”teknisk vårdplats” också och det betyder

”disponibel vårdplats på vårdenhet med särskilda resurser”.

Är det bara jag som blir lite yr?