Varför bredband via fiber?

Nu är jag med i en arbetsgrupp för att få fiberkablar nedgrävda så vi kan få bättre uppkoppling mm här i Prässebo. Överallt bildas det fiberföreningar och det tycks som om hela Sverige inom en snar framtid kommer att täckas av ett finmaskigt fibernät. Jag upptäckte att jag visste väldigt lite, men nu har jag lyssnat på föredrag och surfat runt. För mig själv och för andra som vill ha mer kött på benen, har jag kommit fram till detta:

Varför fiber

Att få fiber till sitt hus är infrastruktur precis som vägar, vatten och el. I många städer är det redan klart, men inte på landsbygden. Kommunerna bygger stamledningar för att koppla samman tätorterna och för så kallade avlämningspunkter, där fiberföreningar skall kunna ansluta sig. På landsbygden måste man alltså själv se till att det finmaskiga fibernätet når fram till alla fastigheter. Regeringen har satt som mål att 90 % av alla fastigheter ska vara anslutna år 2020. Därför finns det rejält tilltagna bidrag från olika håll för att även landsbygden ska få sin infrastruktur tillgodosedd till ett rimligt pris. 

Att fiberutbyggnaden är viktig beror på att vi står inför och befinner oss mitt i ett teknikskifte inom telefoni, TV-mottagning och Internet. Dagens telefonnät med koppartråd och ADSL är på väg att försvinna. 

Hungarian_Telephone_Factory_1937_Budapest, Wikimedia Common
När det gäller telefon är det viktigt att veta att det går lika bra att använda fibernätet enbart för telefon och/eller TV.  Det behövs ingen dator för att koppla upp sig till fibernätet. Och du kan behålla ditt gamla telefonnummer.

När det gäller TV så blir det mer och mer så att vi vill titta på TV när vi själva har lust och tid. TV via Internet är dessutom billigare än traditionell teknik. Och så har vi alla nya tjänster där du via nätet kan hyra eller köpa film och musik eller se livekonserter. För att inte tala om favoritlagets alla matcher. Men för att kunna detta krävs det mer bandbredd. Särskilt om flera personer i samma hushåll vill göra olika saker samtidigt. Och vi slipper klättra på taket och hålla på med paraboler och antenner, mixtra med boxar och allt annat som har med dagens TV att göra. Eller oroa oss för åskan. Då är det fiber som gäller.               
                      
I dag sker alltmer på nätet. Vi utbildar oss på distans, vi fixar bankärenden och inköp, beställer resor och vi umgås och roar oss. Det finns så många områden där vi har nytta av att vara uppkopplade på ett säkert sätt. Nya användningsområden kommer hela tiden. Även om vi själva inte använder alla möjligheter nu så vet vi att våra barn och barnbarn definitivt kommer att göra det. Några exempel till: Nu när vi kan mäta elförbrukningen timme för timme, kan vi också få lägre elräkningar via fibernätet. Om du kan ansluta till exempel varmvattenberedare, diskmaskin och tvättmaskin till Internet så kan de gå igång när elpriset är som lägst. Inte minst i sommarstugan kan man tjäna ganska mycket på att anpassa grundvärmen efter vädret. En bra sak även för fritidshusen är att kunna koppla in larm och övervakning via en webbkamera. En del kommuner har börjat med fjärrsjukvård via webb-TV. Trygghetslarm blir säkrare och det kommer att bli enkelt att skicka till exempel värden på blodsocker och blodtryck till vårdcentralen. Många anser att Internet kommer att innebära en revolution inom den medicinska vården. Vi har knappt sett början.

Tekniken går ju ständigt framåt, men vi vet att fiberkabeln håller i mer än 50 år och när den behöver bytas ut krävs ingen ny grävning. Ny kabel kan blåsas in med tryckluft. Skulle det i framtiden komma tjänster som behöver ännu större överföringshastigheter är det bara utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna som behöver bytas ut.                      

Den trådlösa tekniken med 3G och 4G (och framtida 5G?), som vi också har idag, påverkas av hur geografin ser ut, avståndet till närmaste mast, hur många som använder tjänsten samtidigt och vilken radiofrekvens masten stödjer. För att få hyfsade förhållanden måste masterna stå väldigt tätt! Vill vi ha så många master? Mobila system fungerar heller inte om du vill nå en webbkamera inne i ditt hus via Internet. Fiber är därför oslagbart när det gäller stabilitet, hastighet och pris.
                      
En fiberanslutning innebär att man betalar en fast kostnad för själva nätanslutningen, men i gengäld är månadskostnaden för de olika tjänsterna lägre. Man räknar med att man tjänat in investeringen inom fyra-fem år. Och om man säljer sin fastighet får man normalt ut ett högre pris om det finns fiber. Mäklare nämner ökade priser mellan 30 och 100 000 kronor.
                      
Avgift för fast telefon kostar idag ca 150 kronor per månad, ADSL bredband ca 250-300 kronor per månad och det är ändå bara max 8 Mbit/s. Boxer, Kanal digital, ViaSat kostar idag mellan 100 kronor och 800 kronor per månad. Fiber kan leverera telefoni, mycket kraftfullare bredband och massor av TV kanaler i HD och inte minst alla andra framtida tjänster till samma pris, men oftast betydligt lägre.

De flesta fiberföreningar väljer formen ekonomisk förening för att äga och förvalta fibernätet och upplåta användandet till sina medlemmar. Fibernätet finansieras främst med statsbidrag, som kan täcka ända upp till 75% av kostnaden. En del kommer från Jordbruksverket, en del från PTS (Post och Telestyrelsen) och ev en del från kommunen. Till detta kommer föreningsmedlemmarnas/delägarnas insatser. Medlemmarnas ideella arbete är också viktigt. Även anslutningsavgifter från varje fastighetsägare för att ansluta fastigheten till nätet samt nätavgifter till nätägaren tillkommer.

Vad innebär det då i reda pengar? Medlemmarnas insatser utgör en ägarandel i den ekonomiska föreningen och på dem utgår ingen moms. En del av insatsen återbetalas om medlemmen lämnar föreningen eller kan överlåtas vid en eventuell försäljning av fastigheten. En del arbete vid den egna fastigheten kan också ligga till grund för ROT-avdrag. En eventuell framtida vinst kan delas ut till medlemmarna. De föreningar som redan genomfört projektet och dragit fram fiberkabel har redovisat en kostnad på 15 - 25 000 kronor för varje medlem. Man kan välja många olika tillvägagångssätt för betalning; föreningen kan ta lån och lägga ut en månadsavgift på medlemmarna, medlemmarna kan betala vid flera olika tillfällen etc.

Det behöver inte vara ett krav på medlemskap för att få en fiberanslutning men det blir alltid betydligt dyrare att stå utanför.  Medlemmarna delar solidariskt på kostnaderna oavsett avstånd och deras insats är momsfri. Icke medlemmar får betala motsvarande belopp plus moms och betala mer för fiberdragningen. För medlemmarna är värdet av det gemensamt ägda nätet tre gånger så stort på grund av den stora bidragsdelen. Dessutom kan de ha inflytande över verksamheten.

Vad är då fiber? 

Fiber är en glastråd tunn som ett hårstrå.

Data transporteras med ljuspulser i stället för elektriska pulser. Glastrådarna leder inte ström och påverkas därför inte av åska.

I en fiber kan ljuspulserna färdas minst 100 km. 
100 Mbit/s är lägsta hastigheten och 1 Gbit/s är inget problem.