Nu är det fiber som gäller - och fiberblogg

Det pågår en folkrörelse i det tysta i Sverige. För att få bredband på landsbygden, måste man själv engagera sig och jobba hårt för att få bättre uppkoppling i framtiden. I städer och tätorter ser företagen till att bygga för där är det kommersiellt lönsamt. Men som sagt på landsbygden måste man själv se till att det byggs. För att det inte ska bli så mycket dyrare delas statliga bidrag ut, som fiberföreningarna ska söka från Jordbruksverket. Det är Länsstyrelserna som delar ut pengarna.

Det är en sann upplevelse att erfara Myndighetssverige. Föreningarna i Västra Götaland uppmanades att lämna in kompletta bidragsansökningar före 1 oktober. Men man kan inte ta beslut förrän i februari 2016 och man kan inte börja betala ut pengar före ca maj 2016 - mest på grund av ett nytt datasystem!?

Mer om fiber på min fiberblogg - Evas fiberblogg.